Ο ΚΣΑ

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αυτοκινήτου (ΚΣΑ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που διοικείται από εκλελεγμένο συμβούλιο. Ιδρύθηκε το 1933 με σκοπό να προσφέρει βοήθεια στον ιδιώτη αυτοκινητιστή τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό και να προωθεί τα συμφέροντα των αυτοκινητιστών γενικά. Ο ΚΣΑ είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (ΔΟΑ) και του Διεθνούς Συνδέσμου Τουρισμού (ΔΣΤ).


Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ ακολουθείστε τις πιο κάτω συνδέσεις: